Czy jest możliwe zaoferowanie osobistego powitania, Messaging lub wglądu do rachunku przez Box?

Tak, proszę zapytać o nasz smartupTV–Backendserver.